Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 182
Брусарци, 12.03.2016

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници, предложени от ПП БНД в нови избори за кмет на кметство Буковец, община Брусарци на 13 март 2016 г.

В Общинската избирателна комисия Брусарци е постъпило заявление с Вх. № 2-ЗПП от 10.03.2016г. за регистрация на 1 бр. застъпници на кандидатска листа за Кмет на кметство в нови избори за кмет на кметство Буковец на 13 март 2016 г. Заявлението е подписано от Юлия Робинзонова Каменова, преупълномощен представител на ПП БНД.

        Към заявлението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) е  приложен  списък с имената и ЕГН на застъпниците – (1 брой  застъпници) на хартиен и технически носител в excel формат.

Спазена е процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на застъпниците.

       Предвид гореизложеното и  на основание чл. 87 ал. 1, т. 18, чл. 118 ал. 1, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Брусарци,

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 1 брой  застъпници на кандидатска листа за Кмет на кметство за участие в нови избори  за  кмет на кметство Буковец на 13 март  2016 г. на кандидатската листа на ПП БНД, както следва:

Камелия Фичове Виденова
 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок, считано от обявяването му, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК Брусарци.

 

Председател: Гергана Олегова Георгиева

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2016 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения