№ 197 / 27.09.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

№ 196 / 12.03.2018

ОТНОСНО : Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

№ 195 / 06.03.2018

ОТНОСНО : Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

№ 194 / 14.06.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Александър Цветанов Димитров

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения