Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 179
Брусарци, 09.03.2016

ОТНОСНО: Определяне на дата и място за обучение на членовете на СИК 120700012 с. Буковец, община Брусарци.

На основание на чл.87 ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия  Брусарци

 

Р Е Ш И:

 

Определя дата и място за обучение на членовете на СИК 120700012 с. Буковец, община Брусарци на 10.03.2016г. (Четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала на ОИК Брусарци.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, в три дневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК Брусарци.

 

 

Председател: Гергана Олегова Георгиева

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2016 в 15:42 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения