Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 197
Брусарци, 27.09.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

В Общинска избирателна комисия гр.Брусарци е постъпило писмено уведомление с вх.№ 157 от 27.09.2018 г. по регистъра на ОИК от председателя на Общински съвет Брусарци  г-жа  Катя Додева с изх. .№ РД-01-03-152 от 21.09.2018г , с което уведомява ОИК за постъпило заявление от Славчо  Кирилов Славчев,който желае да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като общински съветник на основание чл.30 ,ал.4,т.3 от ЗМСМА.

                 С оглед на горното ОИК Брусарци констатира следното, че с решение № 134- МИ от 27.10.2015 г. е обявила за избран Общински съветник Славчо  Кирилов Славчев и е издадено удостоверение № 5 от 27.10.2015год.Същият е положил клетва и е встъпил в пълномощията си на Общински съветник в състава на Общински съвет гр.Брусарци.

                 Видно от приложеното към писменото уведомление Заявление от Славчо Кирилов Славчев , Общинската избирателна комисия следва да се произнесе с решение за прекратяване предсрочно пълномощията на Общинския съветник Славчо  Кирилов Славчев

                 Във връзка с горното и на основание чл. 87 ал. 1 т. 1 от ИК и чл. 30, ал. 4  т. 13, и ал. 7 от ЗМСМА, ОИК-Брусарци.        

РЕШИ:

 1. Прекратява пълномощията на Славчо Кирилов Славчев, като общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Брусарци , анулира издаденото удостоверение № 5 от 27.10.2015г .
 2. Обявява следващия в листата на ПП ГЕРБ – Йордан Владиславов Йорданов, за избран общински съветник в общински съвет Брусарци и му издава удостоверение № 14 от 27.09.2018г.

Решението подлежи на обжалване чрез ОИК Брусарци пред Административен съд Монтана в седем дневен срок от обявяването му, на основание чл.459 от ИК.

Председател: Анелия Любенова Борисова

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 27.09.2018 в 15:36 часа

Календар

Решения

 • № 197 / 27.09.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

 • № 196 / 12.03.2018

  относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

 • № 195 / 06.03.2018

  относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения