Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 196
Брусарци, 12.03.2018

ОТНОСНО: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

На основание чл. 87, ал.1, т.30 от ИК-   ОИК Брусарци

РЕШИ:

 1. Пълномощията на Кмета на кметство с.Буковец - Димитър Цветанов Петров са прекратени с Решение № 195 от 06.03.2018 год.Решението е връчено лично на Кмета на с.Буковец на 06.03.2018 год.Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила.
 2. На основание чл.463,ал.1 от ИК ОИК изиска справка от Община Брусарци относно броя на населението на кметство с.Буковец по постоянен адрес.От представената справка е видно ,че населението на с.Буковец към датата на прекратяване на пълномощията на Кмета на с.Буковец е 126/ сто двадесет и шест/души.
 3. Да се изпрати копие от преписката за прекратяване на пълномощията на Кмета на с.Буковец на ЦИК – София
 4. Да се изпрати копие от влязло в сила Решение № 195 за прекратяване пълномощията на Кмета на с.Буковец - Димитър Цветанов Петров на Общински Съвет Брусарци , на Кмета на Община Брусарци и на Окръжна прокуратура – Монтана .

Председател: Анелия Любенова Борисова

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2018 в 14:37 часа

Календар

Решения

 • № 197 / 27.09.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

 • № 196 / 12.03.2018

  относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

 • № 195 / 06.03.2018

  относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения