Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 195
Брусарци, 06.03.2018

ОТНОСНО: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

На основание чл. 87, ал.1, т.30 от ИК, чл. 42,ал.1,т.4 от ЗМСМА, ОИК- Брусарци

РЕШИ:

1.Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец  Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила.          

Екземпляр от решението да бъде изпратен за сведение на ОбС-Брусарци в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Анелия Любенова Борисова

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2018 в 14:36 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения