Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 189
Брусарци, 19.03.2016

ОТНОСНО: постъпило предложение с Вх.№148 от 18.03.2016 г. от Наташа Михайлова Младенова, преупълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК №120700012.

Постъпило е предложение с Вх.№148 от 18.03.2016 г. от Наташа Михайлова Младенова, преупълномощен представител на ПП ГЕРБ  за промяна в състава на СИК №120700012.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87 ал.1, т.1, т.5 и т.6 от Изборния кодекс, Общинска Избирателна Комисия Брусарци,

 

 

РЕШИ:

1.Освобождава:

 1.1. Илиян Йорданов Илиев с ЕГН ***, като Председател  в СИК №120700012.

 1.2. Атанаска Петкова Цветанова с ЕГН ***, като Член  в СИК №120700012.

 

 

2. Назначава:

    1.1. Венцислава Симеонова Младенова с ЕГН ***, като Председател в СИК №120700012.

    1.2. Генади Сашов Величков с ЕГН ***, като Член в СИК №120700012.

 

   

 

 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, а на  новоназначените лица ще бъдат издадени удостоверения съгласно Приложение №19-МИ от Изборните книжа за нови избори за кмет на кметство Буковец, насрочени за 20 март 2016 г.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок, считано от обявяването му, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК Брусарци.

 

Председател: Гергана Олегова Георгиева

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 20.03.2016 в 09:22 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения