Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 191
Брусарци, 20.03.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх.№6-НМИ/20.03.2016г.от Юлия Каменова, пълномощник ПП БНД.

Постъпила е жалба с вх.№6-НМИ/20.03.2016г.от Юлия Каменова, пълномощник ПП БНД.

В жалбата се сезира ОИК Брусарци да обърне внимание на: „…застъпника Атанаска Петкова да бъде отзована от изборния ден, за да не предизвиква още скандали. “ Според жалбоподателя, лицето Атанаска Петкова е виновно за предизвикан скандал пред кметството на с. Буковец.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 т.22 от ИК, ОИК Брусарци

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

Уведомява   СИК 120700012 за постъпилата в ОИК Брусарци жалба и дава указания на председателя да следи за реда в помещението за нормално протичане на изборния ден.

 

В компетенциите на ОИК и СИК не влиза спазването на обществения ред извън помещението за гласуване.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок, считано от обявяването му, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

 

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК Брусарци.

 

 

Председател: Гергана Олегова Георгиева

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 20.03.2016 в 09:29 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения