Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 187
Брусарци, 14.03.2016

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образците на бюлетините за Втори тур на изборите за кмет на кметство Буковец насрочени за 20.03.2016 г.

Във връзка с решение № 186 от 13.03.2016г. на ОИК Брусарци и на основание на чл.87 ал.1, т.1 и т.9  от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2363–МИ от 26.09.2015 г., Общинска  избирателна комисия  Брусарци, област Монтана 

Р Е Ш И:

1.     Одобрява графичен файл с образец на БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО за Втори тур в нови избори за кмет на кметство в Община Брусарци, насрочени за 20.03.2016 г., както следва:

          Кметство с. Буковец в изборен район № 120706971;

2.     Подписаните образци на бюлетините са в един екземпляр и стават неразделна част от протокол № 53 на ОИК Брусарци от 14.03.2016г.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок, считано от обявяването му, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК Брусарци.

 

Председател: Гергана Олегова Георгиева

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2016 в 15:52 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения