Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 178
Брусарци, 09.03.2016

ОТНОСНО: Приемане на решение за упълномощаване на членове от различни партии на ОИК Брусарци за приемане на отпечатаните бюлетини от печатницата.

На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3053-МИ от 01.02.2016 г., Общинска  избирателна комисия  Община Брусарци ,

 

Р Е Ш И:

            Упълномощава Гергана Олегова Георгиева с ЕГН *** - председател на ОИК Брусарци и Стилиян Замфиров Гергов с ЕГН *** - заместник председател на ОИК Брусарци, за получаване на отпечатаните бюлетини за нови избори за кмет на кметство Буковец, община Брусарци от печатницата.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, в тридневен срок, считано от обявяването му, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК Брусарци.

 

Председател: Гергана Олегова Георгиева

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2016 в 15:41 часа

Календар

Решения

  • № 197 / 27.09.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

  • № 196 / 12.03.2018

    относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

  • № 195 / 06.03.2018

    относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения