Общинска избирателна комисия Брусарци


РЕШЕНИЕ
№ 194
Брусарци, 14.06.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Александър Цветанов Димитров

                                                        

В Общинска избирателна комисия гр.Брусарци е постъпило писмено уведомление с вх.№ 151 от 12.06.2017г. по регистъра на ОИК от председателя на Общински съвет Брусарци г-жа Катя Додева , с което уведомява ОИК за настъпила смърт на Общински съветник Александър Цветанов Димитров.Към уведомлението има приложено препис-извлечение от акт за смърт на лицето.

                 С оглед на горното ОИК Брусарци констатира следното, че с решение № 134.- МИ от 27.10.2015 г. е обявила за избран Общински съветник Александър Цветанов Димитров и е издадено удостоверение № 1 от 27.10.2015год.Същият е положил клетва и е встъпил в пълномощията си на Общински съветник в състава на Общински съвет гр.Брусарци.

                 Видно от приложеното към писменото уведомление на председателя на Общински съвет препис-извлечение от акт за смърт на лицето е , че е настъпила смърт на същия, поради което Общинската избирателна комисия следва да се произнесе с решение за прекратяване предсрочно пълномощията на Общинския съветник Александър Цветанов Димитров  

                 Във връзка с горното и на основание чл. 87 ал. 1 т. 1 от ИК и чл. 30, ал. 4  т. 13, и ал. 7 от ЗМСМА, ОИК-Брусарци.        

РЕШИ:

 1. Прекратява пълномощията на Александър Цветанов Димитров, като общински съветник от групата на Коалиция ”Народен съюз” в Общински съвет Брусарци , анулира издаденото удостоверение № 1 от 27.10.2015г .
 2. Обявява следващия в листата на Коалиция ”Народен съюз” – Емил Цветанов Михайлов , за избран общински съветник в общински съвет Брусарци и му издава удостоверение № 13 от 14.06.2017г. .

Решението подлежи на обжалване чрез ОИК Брусарци пред Административен съд Монтана в седем дневен срок от обявяването му, на основание чл.459 от ИК.

 

 

Председател: Анелия Любенова Борисова

Секретар: Виктория Димитрова Христова

* Публикувано на 14.03.2018 в 14:30 часа

Календар

Решения

 • № 197 / 27.09.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник СЛАВЧО КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ

 • № 196 / 12.03.2018

  относно: Прекратяване правомощията на кмет на кметство с. Буковец

 • № 195 / 06.03.2018

  относно: Прекратява правомощията на кмет на кметство с.Буковец Димитър Цветанов Петров считано от влизане на решението в сила

всички решения